Làm thế nào bạn có thể được trả tiền?

Thanh toán dễ dàng và an toàn

Bạn sẽ được thưởng cho mỗi cuộc khảo sát mà bạn hoàn thành. Khi bạn kiếm đủ tiền để đạt đến ngưỡng thanh toán (10 USD), bạn có thể nhận được số tiền được thanh toán.

1. Yêu cầu thanh toán

Khi bạn đạt đến ngưỡng thanh toán, liên kết thanh toán sẽ hoạt động. Thanh toán được thực hiện qua Paypal. Hãy nhớ rằng email Digiopinion của bạn phải khớp với email của tài khoản PayPal của bạn.

2. Phê duyệt thanh toán

Nhóm kế toán của chúng tôi sẽ phê duyệt khoản thanh toán của bạn trong vòng 5 ngày làm việc. Bạn không phải làm bất cứ điều gì. Ngay sau khi thanh toán được thực hiện, bạn sẽ nhận được một email xác nhận.

3. Sử dụng tiền

Bạn có thể dễ dàng chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của mình hoặc chỉ cần chi tiêu trực tuyến. Sự lựa chọn là của bạn.

Những gì bạn cần biết?

Để các khoản thanh toán được thực hiện, điều quan trọng là bạn phải tuân theo các nguyên tắc chung của chúng tôi. Khi bạn tạo một tài khoản miễn phí trên PayPal, vui lòng sử dụng chính email bạn đã sử dụng để đăng ký Digiopinion.
 
Chúng tôi cũng cần nhấn mạnh rằng Digiopinion không chịu trách nhiệm về các dịch vụ của bên thứ ba như PayPal.
Advertisment ad adsense adlogger