Chọn trang

Làm thế nào bạn có thể được trả tiền?

Xuất chi dễ dàng và an toàn

Bạn sẽ được thưởng cho mọi khảo sát từ Digiopinion.com mà bạn hoàn thành. Khi bạn đã kiếm đủ tiền để đạt đến giới hạn thanh toán (10 USD), bạn có thể nhận được số tiền đã thanh toán.

1. Yêu cầu thanh toán

Khi bạn đạt đến giới hạn thanh toán, liên kết thanh toán sẽ hoạt động. Thanh toán có thể được thực hiện qua Paypal hoặc Paysera. Hãy nhớ rằng email bạn đã đăng ký trên Digiopinion.com phải khớp với email bạn đang sử dụng trên dịch vụ thanh toán mà bạn chọn.

2. Phê duyệt thanh toán

Trong vòng 10 ngày làm việc, nhóm kế toán của chúng tôi sẽ phê duyệt khoản thanh toán của bạn. Bạn không phải làm bất cứ điều gì. Ngay sau khi thanh toán được thực hiện, bạn sẽ nhận được email xác nhận.

3. Sử dụng tiền

Ngay sau khi bạn nhận được tiền trên PayPal hoặc Paysera, bạn có thể sử dụng nó. Bạn có thể dễ dàng chuyển số tiền đó vào tài khoản ngân hàng thông thường của mình hoặc tiêu tiền trực tiếp trên Internet.

Bạn nên biết những gì?

Để thanh toán được thực hiện, điều quan trọng là bạn phải tuân thủ các nguyên tắc chung của chúng tôi. Như đã mô tả, điều quan trọng nữa là khi tạo hồ sơ miễn phí tại PayPal hoặc Paysera, bạn sử dụng email khớp với email bạn đã đăng ký tại Digiopinion.com.

Ngoài ra, điều quan trọng đối với chúng tôi là phải nhấn mạnh rằng Digiopinion.com không chịu trách nhiệm đối với các dịch vụ của bên thứ ba như PayPal hoặc Paysera.

Về dịch vụ

Digiopinion là một nền tảng khảo sát trả phí toàn cầu. Trang web được sở hữu và vận hành bởi Opinodo ApS. Hãy liên lạc với nhóm hỗ trợ tại đây.

Opinodo ApS | Svanevej 22, 2nd floor | 2400 Copenhagen NV | Denmark