Chọn trang

Digiopinion là gì?

Digiopinion được sở hữu và điều hành bởi công ty Opinodo của Đan Mạch.

Sau khi làm việc với các cuộc khảo sát trực tuyến trong vài năm, chúng tôi cảm thấy cần phải cải thiện trải nghiệm này.

Chúng tôi muốn làm cho nó dễ dàng để tham gia nghiên cứu xã hội mà làm cho một tác động trực tiếp đến cuộc sống hàng ngày của chúng tôi.

Bởi vì điều này, chúng tôi thu thập các cuộc khảo sát từ các công ty nghiên cứu và đối sánh chúng với những người có liên quan.

Chúng tôi tin rằng chúng tôi có thể tạo ra trải nghiệm tốt hơn. Đồng thời, chỉ công bằng khi trả tiền cho các câu trả lời mà người dùng của chúng tôi cung cấp. Và việc bạn được trả tiền chứng tỏ rằng câu trả lời của bạn đang thực sự được sử dụng.

Tại sao mọi người lại trả tiền theo cách khác?

Về dịch vụ

Digiopinion là một nền tảng khảo sát trả phí toàn cầu. Trang web được sở hữu và vận hành bởi Opinodo ApS. Hãy liên lạc với nhóm hỗ trợ tại đây.

Opinodo ApS | Svanevej 22, 2nd floor | 2400 Copenhagen NV | Denmark