Dine svar påvirker din hverdag

Når du deltar i en undersøkelse, gir det deg en relativt stor innflytelse på hvordan produkter og tjenesteytelser kommer til å bli.

Hovedgrunnen til at Digiopinion.com gir deg penger for å delta i undersøkelsene våre, er for å understreke følgende poeng: Når noen er villige til å betale deg for dine svar, betyr det i hovedsak at det er noen som lytter. Og handler! Med andre ord har du innflytelse på mange områder i samfunnet. Si din mening om alt fra egen erfaring med offentlig transport – til om det skal være parfyme i sjampoen du bruker. At man tjener noen kroner hver gang man svarer, kan gjøre opplevelsen enda morsommere. Men det viser seg faktisk at de fleste av brukerne våre deler sine meninger og holdninger for å kunne være med på å påvirke – ikke for pengenes skyld. Vi håper du vil synes at det er morsomt og hyggelig å være med.