Servicevoorwaarden – Digiopinion.com

1: Introductie

De website Digiopinion.com is eigendom van en wordt beheerd door Opinodo ApS, Nørrebrogade 56 D, 2200 Kopenhagen N, DK3239735, een Deense naamloze vennootschap. In de latere tekst wordt de website Digiopinion.com “Digiopinion.com” of “De website” genoemd.

Opinodo ApS kan per e-mail contact met u opnemen. U kunt deze toestemming op elk gewenst moment intrekken.

2: Aanvaarding van de gebruiksvoorwaarden

Door 1) de website te bezoeken en 2) door te registreren om een account te openen, gaat u akkoord met de gebruiksvoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden, dient u uw account te beëindigen en de website te verlaten.

3: Website diensten

Digiopinion.com biedt een webgebaseerd systeem voor het uitvoeren van online marktonderzoekenquêtes waarbij de gebruiker wordt beloond op basis van het invullen van enquêtes die hem per e-mail zijn toegestuurd of waartoe de gebruiker toegang heeft gekregen door zich aan te melden op de website.

Met de veronderstelling dat u zich aan alle voorwaarden van deze gebruiksvoorwaarden zult houden, geeft Digiopinion.com u een beperkte, herroepbare, niet-overdraagbare, persoonlijke, niet-exclusieve licentie voor toegang tot en gebruik van Digiopinion.com en haar diensten. U mag de inhoud van Digiopinion.com niet verspreiden, wijzigen, verzenden, publiceren, overdragen, hergebruiken, opnieuw plaatsen of gebruiken voor publieke of commerciële doeleinden, inclusief tekst, beeld, geluid en video, zonder schriftelijke toestemming van Digiopinion.com.

Een account wordt meestal gemaakt door ons (a) uw e-mailadres, een uniek wachtwoord en noodzakelijke informatie te geven, of (b) door op de registratiepagina’s op de knop “Facebook®” of (c) “Google + ®” te klikken. Als u dat doet, maakt u automatisch een account aan dat is gekoppeld aan uw Facebook- of Google-profiel en u begrijpt dat we relevante persoonlijke informatie die u op uw Facebook- of Google-profiel vindt, opnemen als onderdeel van uw account. Uw recht om Digiopinion.com te gebruiken, kan niet worden overgedragen.

Als u Digipinion.com opent via een aantal van onze applicaties die beschikbaar zijn via derden, erkent u en gaat u akkoord met deze Voorwaarden, erkent u dat de overeenkomst tussen u en het bedrijf bestaat en dat geen enkele derde partij deel heeft aan deze Gebruiksvoorwaarden.

Het is alleen toegestaan om Digiopinion.com te gebruiken als u 14 jaar of ouder bent. Het is niet toegestaan om inhoud van Digiopinion.com in te voeren via andere kanalen dan die worden aangeboden door Digiopinion.com.

4: Intellectueel eigendom

Digiopinion.com, inclusief alle intellectuele eigendommen zoals (niet beperkt tot) code, tekst, afbeeldingen, documentatie, software, grafische afbeeldingen, gegevens en concepten, bestaat uit een aanzienlijke waarde en mag op geen enkele wijze worden gekopieerd of verspreid.

Handelsmerken, zoals de naam Digiopinion.com, en het Digiopinion.com-logo zijn eigendom van Digiopinion.com en mogen niet worden gebruikt zonder de schriftelijke toestemming van Digiopinion.com.

Het is het beleid van Digiopinion.com om zijn intellectuele eigendomsrechten in de volle omvang van de wet te handhaven.

5: Gebruikersgedrag

Als gebruiker gaat u ermee akkoord:

  • Niet om onfatsoenlijke, pornografische, haatdragende of, als het gaat om Digiopinion.com, aanstootgevende inhoud te uploaden of verspreiden.
  • Geen ongewenste links of SPAM-links op de naam van Digiopinion.com plaatsen of op die manier mensen naar Digiopinion.com sturen.
  • Geen schadelijke software te uploaden zoals Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen, cancelbots, beschadigde bestanden of corrupte gegevens, of andere vergelijkbare software of programma’s die de werking kunnen schaden.
  • Niet proberen om wachtwoorden of andere persoonlijke informatie van andere Digiopinion.com-leden te verkrijgen.
  • Niet om fraudemethoden te ontwikkelen of te gebruiken, hetzij handmatig, online gedeeld of via sommige software om (niet beperkt tot) ongerechtvaardigde inkomsten te verwerven.
  • Om op geen enkele manier de werknemers of het management van Digiopinion.com te bedreigen.

Gebruikers die zich na zes (6) maanden nog niet bij Digiopinion.com hebben aangemeld, worden als inactief ingesteld en verdiende punten worden op nul gezet / leeg / verlopen.

Welkomstbonussen en andere marketingbonussen of -beloningen worden niet uitbetaald als Digiopinion.com redenen heeft om aan te nemen dat een illegale methode is gebruikt, zoals: het verwerven van meer dan één bonus / beloning per huishouden / IP, gebruik van robots om accounts aan te maken en inkomsten te genereren.

De vergoeding wordt uitbetaald als aan het volgende is voldaan: 1) Het verdiende bedrag ligt boven de uitbetalingsdrempel. De uitbetalingsdrempel wordt gepubliceerd op de uitbetalingspagina en varieert van land tot land. 2) Het verdiende bedrag is goedgekeurd voor betaling (gewijzigde status van lopende betaling naar uitbetaling).

U gaat ermee akkoord Digiopinion.com volledig op eigen risico te gebruiken.

Digiopinion.com, bedrijfsleiders, chiefs, managers, agenten, contractanten, partners en werknemers zijn in geen geval aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige speciale, directe, indirecte, incidentele, punitieve of gevolgschade, inclusief winstderving of verloren gegevens als gevolg van uw gebruik van Digiopinion.com.

Digiopinion.com is niet verantwoordelijk voor het beëindigen van Digiopinion.com op welke manier dan ook, met inbegrip van (zonder beperking) prijzen, punten of punten ten gunste van het lid op het moment van beëindiging.

6: Contact en annulering

Als lid gaat u ermee akkoord dat Digiopinion.com het recht heeft om contact met u op te nemen met relevante e-mail en mobiele app-berichten zolang u lid bent. Als u geen berichten meer wenst te ontvangen van Digiopinion.com, behoudt het bedrijf zich het recht voor om uw account en eventuele verdiende punten te annuleren.

Een gebruiker kan zich direct afmelden bij het gebruikersdashboard op Digiopinion.com of door contact op te nemen met de klantenservice van Digiopinion.com via support@digiopinion.com.

7: Verklaring van niet-openbaarmaking en vertrouwelijkheid met betrekking tot enquêtes op Digiopinion.com

Informatie en inhoud die voor u beschikbaar is via het gebruik van de services, kunnen bedrijfsgeheimen of andere vertrouwelijke of bedrijfseigen informatie van leveranciers of licentiegevers bevatten. U stemt ermee in dit strikt vertrouwelijk te houden en geen andere persoon informatie en inhoud te verstrekken waar u toegang toe hebt gekregen of die u kent door uw deelname aan een onderzoek, project of andere marktonderzoeksactiviteiten die verband houden met de diensten. U mag dergelijke informatie of inhoud niet gebruiken voor enig ander doel dan uw eigen deelname aan de services in overeenstemming met deze overeenkomst. U stemt er hierbij mee in om Digiopinion.com onmiddellijk op de hoogte te stellen als u het gebruik of de openbaarmaking of toegang tot dergelijke informatie of inhoud anders dan die specifiek vermeld in deze overeenkomst kent of vermoedt.

Deze gebruiksvoorwaarden zijn bijgewerkt: 

Kopenhagen, 23 Maart, 2016.