Select Page

PRIVACY POLICY – DIGIOPINION

Последно ажурирање: 27.09.2023.

Оваа политика за приватност („Политика за приватност“) управува и објаснува како Digiopinion, “); и/или Услуги (како што е дефинирано во Дел 2.1 од Условите за користење на Digiopinion).Веб-страница („https://digiopinion.com /) кога ја посетувате и користите нашата веб-локација лоцирана на твој““ или „вие“), собира, складира, споделува и заштитува Лични информации (дефинирани подолу) за секој учесник, поединец, корисник или посетител (колективно „нашите“, „нас“, „ние “, „Digiopinionподружница на Opinodo ApS,  (во натамошниот текст „

Во согласност со Условите за користење на Digiopinion, вие признавате и разбирате дека вашата употреба на нашата веб-страница, услуги и учество во кое било Анкета (како што е дефинирано во Дел 2.2 од Условите за користење на Digiopinion) администрирано од нашите трети лица даватели (како што е дефинирано во Дел 2.1 од Услови за користење на Digiopinion) и сместени на нашата веб-страница е целосно доброволна. Како такви, личните информации што ги давате на Digiopinion кога пристапувате до нашата веб-локација ќе бидат собрани, складирани, обработени, користени и откриени со ваша согласност и во согласност со условите на оваа Политика за приватност. Доколку има некакви услови во оваа Политика за приватност со кои не се согласувате, ве молиме веднаш прекинете со користење на нашата веб-страница и услуги.

Вие потврдувате дека сите лични информации што ги собираат нашите трети лица даватели од вашето учество во било кое Анкета, нема да подлежат на условите на оваа Политика за приватност.

Digiopinion може да ја ажурира и менува оваа Политика за приватност од време на време за да биде во тек со тековните закони за приватност и заштита на податоците. Затоа, силно препорачуваме редовно да ја посетувате оваа страница за да бидете во тек со начинот на кој ги собираме, складираме, споделуваме и заштитуваме вашите лични податоци.

ВЕ МОЛИМЕ ЗАБЕЛЕШЕТЕ: Во обид да ја олесни разбирливоста на Политиката за приватност на Digiopinion, Digiopinion ја преведе оваа Политика за приватност од англиски на разни други јазици користејќи машински превод. Како резултат на тоа, вие признавате и разбирате дека секоја преведена верзија на нашата Политика за приватност може да содржи грешки и неточна терминологија. Како таков, Digiopinion нема да биде одговорен или одговорен за какви било грешки или неточна терминологија содржана во преведената Политика за приватност.

ДЕФИНИЦИИ

Следниве зборови со големи букви се дефинирани на следниов начин според оваа Политика за приватност: 

Уред“ значи секој компјутер, мобилен телефон или друг уред што го користите за пристап до веб-локацијата и услугите на Digiopinion. 

Лични податоци“ значи какви било информации за поединец од кои може да се користи за да се идентификува тоа лице, како што се вашето име, адреса на е-пошта , домашна адреса, телефонски број, информации за уредот, геолокација, активности на профилот итн. Личните информации не вклучуваат податоци каде што е отстранет идентитетот на поединецот (т.е. анонимни податоци).

ЛИЧНИ ИНФОРМАЦИИ ГИ СОБИРАМЕ

Дигиопинион може да собира, користи и складира лични податоци на следниов начин:

 • Идентитетските податоци вклучуваат лични податоци кои би можеле да ве идентификуваат, како што се вашето полно име, датум на раѓање, пол, професија, миленичиња, приход и адреса на е-пошта кога ќе се регистрирате за корисничка сметка (како што е дефинирано во Дел 4.1 од Условите за користење на Digiopinion) на веб-локацијата;
 • Податоци за контакт кои вклучуваат податоци како што се поштенски/поштенски код и адреса на е-пошта, и сите други податоци што ни ги давате кога сте регистрирани за корисничка сметка на веб-локацијата;
 • Финансиските податоци вклучуваат детали за вашата сметка на PayPal или Paysera и износот на компензација (како што е дефинирано во Дел 8.1 од Условите за користење на Digiopinion) што сте го заработиле по завршувањето на Анкетите;
 • Податоците за профилот ги вклучуваат вашето корисничко име и лозинка, вашите интереси, преференции и повратни информации;
 • Податоците за маркетингот ги вклучуваат вашите претпочитани опции за добивање маркетинг од нас и нашите трети страни и вашите поставки за комуникација.

ЛИЧНИ ИНФОРМАЦИИ ГИ СОБИРАМЕ АВТОМАТСКИ

Постојат одредени типови на информации кои се собираат автоматски од технологијата и кои не откриваат препознатливи информации што може да ве идентификуваат, но може да ги вклучуваат следните информации: 

 • Податоци за уредот (вклучува тип на уред, идентификатори на уредот, карактеристики на уредот итн.)
 • Податоци за користење (вклучувајќи ги вашите интеракции, активности и избори што ги правите при пристапување и користење на веб-локацијата и услугите); и
 • Технички податоци (вклучува адреса на вашиот интернет протокол, тип и верзија на прелистувачот, поставување и локација за временска зона, типови и верзии на приклучоци за прелистувач, оперативен систем и платформа, почеток на истражување и датуми на завршување, и друга технологија на Уредите што ги користите за пристап до веб-локацијата и услугите.

 Информациите што Digiopinon ги собира со помош на технолошки средства се исклучиво за целите на  подобрување на нашата веб-локација, внатрешната анализа и за потребите на известувањето.

КАКО СЕ СОБИРААТ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ИНФОРМАЦИИ

Digiopinion користи различни методи за собирање на лични информации од и за вас, вклучително и преку:

 • Директни интеракции. Може да ни го дадете вашиот идентитет и податоци за контакт со завршување на процесот на регистрација и со кореспонденција со нас преку е-пошта. Ова ги вклучува личните информации што ги давате кога: 

– креирајте корисничка сметка на нашата веб-страница;

– користете ги услугите;

– побарајте маркетинг да ви биде испратен;

– учествуваат во Анкета; или

– дајте ни повратни информации или контактирајте со нас.

 •  Автоматизирани технологии или интеракции. Како што комуницирате со нашата веб-локација, ние автоматски ќе собираме технички податоци за вашите дејства и обрасци на прелистување. Ние ги собираме овие лични информации користејќи колачиња, дневници на сервери и други слични технологии. Овие информации се собираат автоматски и се користат само за да се идентификуваат потенцијалните случаи на злоупотреба, да се решат техничките проблеми, да се оптимизираат перформансите на веб-страницата за подобро корисничко искуство и да се воспостават статистички информации во врска со вашата употреба на веб-страницата. Оваа статистичка информација инаку не се собира на таков начин што би идентификувал кој било конкретен корисник на системот. 
 • Метаподатоци. Кога ја користите нашата веб-локација возраст, може да собираме метаподатоци што произлегуваат од таквото користење, вклучувајќи: тип и верзија на прелистувач, оперативен систем и интерфејс, веб-локација од која не посетувате (URL на упатување), датум и време на пристап до нашата веб-страница и адреса и локација на интернет протоколот. Метаподатоците првенствено ќе се користат за подобрување на квалитетот на веб-локацијата што ви ја дава Digiopinion преку анализа на вашето однесување при користење во анонимизирана форма и за спречување на измами, злоупотреба на нашите системи за информатичка технологија (ИТ), како и за обезбедување физичка и мрежна безбедност. Може да користиме и метаподатоци за други цели, вклучително и онлајн рекламирање.
 • Трети страни или јавно достапни извори. Можеме да добиеме и нелични и лични информации за вас од различни трети страни и јавни извори како што е наведено подолу:

– давателите на аналитика вклучуваат, но не се ограничени на Google Analytics;

– податоци за контакт и трансакции од даватели на технички, платформски и платежни услуги како што е Cint AB; и

– нашите Трети Добавувачи ќе ни достават информации за резултатите од вашето истражување, датумите кога сте учествувале во Анкетите и надоместокот што сте го заработиле од пополнувањето на Анкетите.

Општо земено, личните податоци што ги давате на Digiopinion се користат за да ни помогнат да комуницираме со вас. На пример, Digiopinion ги користи вашите лични податоци за (i) да оствари контакт со вас и/или (iii) да ви обезбеди техничка поддршка.

СЕНЗИТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

Чувствителните информации се подкатегорија на лични информации што вклучува (без ограничување) информации за вашето расно или етничко потекло, политички ставови, религиозни убедувања, сексуална ориентација и биометриски податоци. Дигиопинион не се занимава со обработка на вашите генетски податоци или биометриски податоци со цел единствено да ве идентификува како физичко лице, ниту да обработува податоци во врска со вашето здравје или сексуален живот или сексуална ориентација.

ЛИЧНИ ИНФОРМАЦИИ ОД МАЛОЛЕТНИ

Дигиопинион свесно не собира лични податоци од деца на возраст под осумнаесет (18) години. Затоа ве охрабруваме да добиете помош и согласност од родител/законски старател кога пристапувате до нашата веб-страница. Родител/законски старател кој ќе стане свесен дека неговото или нејзиното дете ни дало Лични информации без нивна согласност, треба да не контактира на support@digiopinion.com .

КАКО ГИ КОРИСТИМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ИНФОРМАЦИИ

Digiopinion може да ги собира, користи, складира и открива вашите лични податоци за различни цели, како што се:

 • приспособување, персонализирање и подобрување на вашето искуство на веб-локацијата;
 • маркетинг и рекламни цели;
 • испраќање промотивни информации за други услуги кои би можеле да бидат од интерес за вас;
 • аналитика и цели за истражување на пазарот кои ни помагаат да ја подобриме веб-страницата;
 • усогласеност со законските барања и прописи;
 • решавање на сите спорови што може да се појават;
 • овозможување учество во онлајн Анкети;
 • за подобро насочување кон вас специфични Анкети и други програми за истражување на пазарот;
 • контактирање со вас за да ве покани да учествувате во Анкети или други програми за истражување на пазарот;
 • контактирање со вас за ажурирање на вашите лични податоци;
 • управување со програми за поттикнување и исполнување на вашите барања за такви стимулации;
 • дозволувајќи ви да учествувате во наградни игри (ако тоа е законски дозволено во вашата јурисдикција);
 • одговарање на какви било пораки или барања што може да ги испратите;
 • потврдување на вашите лични информации или на вашите одговори на Анкета или друга програма за истражување на пазарот;
 • следење на злоупотребата, поправка на грешки и смена на технички проблеми што може да ги доживеете;
 • откривање и спречување на какви било прекршувања на Условите за користење на Digiopinion;
 • истрага за сомневање за измамна активност ((вклучувајќи, на пример, вршење проверки за идентификација или проверка на малициозни IP-адреси) или повреда на правата на трето лице;
 • одговарање на соодветно овластени барања за информации од страна на владините органи или кога тоа го бара законот; и
 • сите други цели за кои сте овластени.

Digiopinion секогаш ќе гарантира дека сме ја добиле вашата согласност за обработка на вашите лични податоци. Меѓутоа, во ограничени случаи, Digiopinion може да користи законски услов за обработка на вашите лични податоци. Ако се применува законски услов и му дозволи на Digiopinion да ги обработува вашите лични податоци и последователно ја повлечете вашата согласност за обработка на вашите лични податоци, потврдувате дека тоа нема да значи дека Digiopinion ќе престане да ги обработува вашите лични податоци бидејќи може да биде под законска должност да продолжите да ги обработувате вашите лични податоци за одредена цел.

ВЕ МОЛИМЕ ЗАБЕЛЕШКА: Може да добивате е-пошта од Digiopinion и/или нашите трети лица даватели кога учествувате во Анкетите или други програми за истражување на пазарот, достапни на нашата веб-страница. Сепак, можете да се откажете од примање на овие пораки преку е-пошта, во секое време, со бришење на вашата корисничка сметка од контролната табла за поставки на вашата корисничка сметка или со контактирање со нас на support@digiopinion.com

СПОДЕЛУВАЊЕ ЛИЧНИ ИНФОРМАЦИИ 

Личните информации може да се споделуваат, од време на време, со нашите овластени трети лица даватели на услуги, како што се трети лица даватели на Digiopinion, продавачи, консултанти, агенти, филијали, деловни партнери и други трети страни. 

Можеме да споделиме лични податоци со овие трети страни доколку (i) таквото откривање е неопходно за да се постигнат нашите легитимни деловни интереси, (ii) сте ни дале експресна согласност да ги споделиме вашите лични податоци за одредена цел, (iii) законски сме потребно е да го стори тоа за да се усогласи со кој било закон, судски налог или друг правен процес, или (iv) неопходни за спречување на измамнички активности и прекршување на Нашите Услови за користење, Политика за приватност и Политика за колачиња. 

Личните информации може да се споделат со нашите овластени трети лица даватели на услуги кои ни обезбедуваат одредени услуги, вклучително без ограничување: анализа на податоци, услуги за хостирање, промотивни цели, услуги на клиентите и кампањи за е-пошта. Ние, исто така, се ангажираме со трети лица даватели на услуги за:

⦁ испраќаме анкети преку е-пошта до вас, користиме Active Campaign, Sendgird и SES;
⦁ олеснување на плаќањето преку Paypal и Paysera;
⦁ открива измама (вклучувајќи, на пример, вршење проверки за идентификација или проверка на малициозни IP-адреси) ние користиме Cloudflare; и
⦁ ни помогне да ги следиме метриките за успех на конверзија на веб-локации што ги користиме Активната кампања.

Digiopinion ќе преземе разумни мерки на претпазливост и заштитни мерки за да се осигура дека вашите лични податоци се чуваат безбедни (во согласност со оваа Политика за приватност) кога споделувате лични информации со нашите овластени трети лица даватели на услуги.

ВАШИТЕ ПРАВА СПОРЕД ОПШТАТА РЕГУЛАТИВА ЗА ЗАШТИТА НА ПОДАТОЦИТЕ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА

За целите на усогласување со Општата регулатива за заштита на податоци 2016/679 („GDPR“), имате одредени права како што е предвидено во GDPR и важечките закони за заштита на податоците во врска со вашите лични податоци. Имате право на:

Побарајте пристап до вашите лични податоци (попознато како „барање за пристап на субјектот на податоците“). Ова ви овозможува да добиете копија од личните информации што ги имаме за вас и да проверите дали законски ги обработуваме.

Побарајте корекција на личните податоци што ги имаме за вас. Ова ви овозможува да ги поправите сите нецелосни или неточни податоци што ги имаме за вас, иако можеби ќе треба да ја потврдиме точноста на новите податоци што ни ги давате.

Побарајте бришење на вашите лични податоци. Ова ви овозможува да побарате од нас да ги избришеме или отстраниме Личните информации каде што нема добра причина да продолжиме да ги обработуваме. Вие исто така имате право да побарате од нас да ги избришеме или отстраниме вашите лични податоци каде што успешно сте го искористиле вашето право да приговарате на обработка (види подолу), каде што можеби сме ги обработиле вашите информации незаконски или каде што од нас се бара да ги избришеме вашите лични податоци до во согласност со локалниот закон. Сепак, имајте предвид дека можеби нема секогаш да можеме да го исполниме вашето барање за бришење од специфични правни причини кои ќе ве известат, доколку е применливо, во моментот на вашето барање.

Се спротивставуваме на обработка на вашите лични податоци каде што се потпираме на легитимен интерес (или интерес на трето лице) и постои нешто за вашата конкретна ситуација што ве тера да се спротивставите на обработката на оваа основа бидејќи сметате дека обработката на вашите лични податоци ќе влијае на вашите основни права и слободи. Вие исто така имате право да приговарате каде ги обработуваме вашите лични информации за цели на директен маркетинг. Во некои случаи, може да покажеме дека имаме цврсти легитимни основи да ги обработуваме вашите информации кои ги надминуваат вашите права и слободи.

Побарајте ограничување за обработка на вашите лични податоци. Ова ви овозможува да побарате од нас да ја прекинеме обработката на вашите лични податоци во следниве сценарија: ако сакате да ја утврдиме точноста на податоците; каде што нашата употреба на податоците е незаконска, но вие не сакате да ги избришеме податоците; каде што ви треба да ги чуваме податоците дури и ако повеќе не ни се потребни податоци бидејќи податоците ви се потребни за утврдување, остварување или одбрана на правни барања; или сте се спротивставиле на нашата употреба на вашите податоци, но треба да потврдиме дали имаме легитимна основа да ги користиме вашите лични податоци.

Побарајте пренос на вашите лични податоци до вас или на трета страна. Ние ќе ви ги доставиме вам или на трета страна што сте ја избрале, вашите лични податоци во структуриран, најчесто користен, машински читлив формат. Имајте предвид дека ова право се однесува само на автоматизирани информации за кои првично сте дале согласност да ги користиме или каде што ги користевме информациите за да склучиме договор со вас.

Повлечете ја согласноста во секое време каде што се потпираме на согласност за обработка на вашите лични податоци. Сепак, ова нема да влијае на законитоста на која било обработка извршена пред да ја повлечете вашата согласност.
Ако сте жител во Европската економска област (ЕЕА) или ОК и сметате дека вашите лични податоци се ако се незаконски обработени, имате право да се жалите до вашиот локален надзорен орган за заштита на податоците. Можете да ги најдете нивните детали за контакт тука.

Ако сте жител на Швајцарија, деталите за контакт на органите за заштита на податоците се достапни тука.

Може да остварите кое било од вашите права во врска со вашите лични податоци со писмено известување до Digiopinion, користејќи ги деталите за контакт наведени подолу. Доколку имате каква било причина за жалба за нашата употреба на вашите лични податоци, ве молиме контактирајте со DIGIOPINION користејќи ги деталите дадени подолу и ние ќе се обидеме да го решиме проблемот наместо вас.

ВАШИТЕ ПРАВА СПОРЕД КАЛИФОРНСКИОТ ЗАКОН ЗА ПРИВАТНОСТ НА ПОТРОШУВАЧИТЕ

До степен до кој Законот за приватност на потрошувачите во Калифорнија („CCPA“) се применува или за Digiopinion или за вас: двете страни се согласуваат да се усогласат со сите свои обврски според ЗКПД; и во врска со која било комуникација на „Лични информации“ како што е дефинирано од CCPA, страните се согласуваат дека не се обезбедува никаков паричен или друг драгоцен надомест за таквите лични информации и затоа ниту една од страните не „продава“ (како што е дефинирано во CCPA) лични Информации за другата страна.

Главните права што ги имате според CCPA вклучуваат, но не се ограничени на:

Право да се знае. Имате право да побарате да ви дадеме детали за Личните информации (конкретно за вас) што ги собираме, користиме, откриваме и продаваме. За да поднесете барање, испратете барање за е-пошта на support@digiopinion.com и вклучете „Право да знаеш CCPA“ во темата. Во вашата е-пошта, ве молиме наведете ги деталите што би сакале да ги знаете и наведете ги Личните информации до кои сакате да пристапите. Ќе биде побарано да дадете доволно информации за да го потврдите вашиот идентитет. Информациите што бараме од вас да ги дадете за да го потврдите вашиот идентитет ќе зависат од вашите претходни интеракции со нас и чувствителноста на личните информации за кои станува збор. Ние ќе одговориме на вашето барање во согласност со CCPA. Во случај да го одбиеме вашето барање, ќе ви дадеме објаснување.

Право на бришење. Може да побарате бришење на личните информации што ги собираме или чуваме за вас. За да поднесете барање за бришење на личните информации, испратете е-пошта на вашето барање на support@digiopinion.com и вклучете „Барање за бришење CCPA“ во темата. Погрижете се да наведете во вашето барање кои лични податоци би сакале да ги избришеме.

Право на недискриминација. Имате право да не ви биде забранет пристапот до Целната страница само затоа што сте ги користеле вашите права според CCPA. Меѓутоа, доколку таквите лични информации се неопходни за да ви овозможиме пристап до Целната страница или други услуги, можеби нема да можеме да го завршиме обезбедувањето на услугите/трансакцијата.

Право на откажување. Може да побарате од нас да престанеме да ги собираме вашите лични податоци („откажи се“ со испраќање е-пошта до support@digiopinion.com. Сепак, имајте предвид дека мора да почекаме најмалку дванаесет (12) месеци пред да побараме од вас да се вратите во колекцијата на вашите лични податоци, освен ако не ни дадете претходно овластување.

Двете страни се согласуваат веднаш да ја известат другата ако добие каква било жалба, известување или комуникација што директно или индиректно се однесува на усогласеноста на која било од страните со CCPA. Поточно, Digiopinion ќе ве извести во рок од десет (10) работни дена доколку добиеме проверливо барање на потрошувачите според CCPA.

„НЕ СЛЕДЕЈТЕ“ ПОЛИТИКАТА КАКО БАРА КАЛИФОРНСКИОТ АКТ ЗА ЗАШТИТА НА ОНЛАЈН ПРИВАТНОСТА (CALOPPA)

Do-Not-Track (DNT) е поставка за веб-прелистувач која, кога е вклучена, ви овозможува да не ги следите вашите дејства на интернет и ги запира сите активности за следење. Функцијата DNT првпат беше воведена во 2010 година од страна на Федералната трговска комисија на САД. До крајот на 2011 година, тој беше усвоен од повеќето веб-прелистувачи. 

Digiopinion не ги следи своите корисници со текот на времето и не пристапува до веб-страниците на трети страни за да обезбеди насочено рекламирање, и затоа Digiopinion не реагира на DNT сигналите. Трети лица не можат да соберат други лични податоци за идентификација од веб-страницата на Digiopinion освен ако не им ги доставите директно.

ВАШИТЕ ПРАВА СПОРЕД АКТОТ ЗА ПРИВАТНОСТ НА ПОДАТОЦИТЕ НА CONNECTICUT (CTDPA)

Законот за приватност на податоците во Конектикат („CTDPA“) ќе влијае на лицата кои работат во Конектикат или лицата кои обезбедуваат производи и/или услуги на жителите на Конектикат. Според CTDPA ги имате следните права во однос на вашите лични информации:

 • Право на потврда и пристап: имате право да потврдите дали вашите лични податоци се обработуваат и да пристапите до таквите лични информации, со некои ограничени исклучоци, како на пример кога таквото откривање би открие деловна тајна. 
 • Право на корекција на неточни податоци: имате право да побарате корекција на сите неточни лични податоци што ги имаме за вас. 
 • Право на бришење лични податоци: имате право да побарате да се избришат вашите лични податоци. 
 • Право на преносливост на податоци: имате право да побарате вашите лични податоци да ви бидат доставени во пренослив и лесно достапен формат, што е предмет на техничка изводливост и ограничувања на трговската тајна. 
 • Право да се откажете: имате право да се откажете од обработката на вашите лични податоци за одредени цели, вклучително и насочено рекламирање, продажба на лични информации (со некои ограничени исклучоци ), или профилирање за унапредување на само автоматизирани одлуки кои произведуваат правни или слично значајни ефекти за вас.

За да ги остварите правата опишани погоре, треба да го поднесете вашето барање до нас така што ќе не контактирате преку деталите за контакт дадени во оваа Политика за приватност. 

За да одговориме на вашето барање, треба да знаеме кој сте и кое право сакате да го искористите. Ние нема да одговориме на ниту едно барање доколку не можеме да го потврдиме вашиот идентитет користејќи комерцијално разумни напори и затоа потврдиме дека личните информации што ги поседуваме всушност се однесуваат на вас. Во такви случаи, може да побараме да обезбедите дополнителни информации кои се разумно неопходни за да се потврди автентичноста на вас и вашето барање. 

Ќе одговориме на вашето барање без непотребно одложување, но во сите случаи и најдоцна во рок од 45 дена од неговото примање. Доколку ни треба повеќе време, ќе ви ги објасниме причините зошто и уште колку време ни треба. Во овој поглед, имајте предвид дека може да ни требаат до 90 дена за да го исполниме вашето барање. 

Доколку го одбиеме вашето барање, ќе ви ги објасниме причините за нашето одбивање без непотребно одлагање, но во сите случаи и најдоцна во рок од 45 дена од приемот на барањето. Ваше право е да се жалите на таквата одлука со поднесување барање до нас преку деталите дадени во оваа Политика за приватност. Во рок од 45 дена од приемот на жалбата, писмено ќе ве информираме за сите преземени или непреземени дејствија како одговор на жалбата, вклучително и писмено објаснување за причините за одлуките. Ако жалбата е одбиена, можете да го контактирате јавниот обвинител за да поднесете жалба. 

Не наплаќаме такса за да одговориме на вашето барање, до две барања годишно.

ВАШИТЕ ПРАВА СПОРЕД АКТОТ ЗА ЗАШТИТА НА ПОТРОШУВАЧКИТЕ ПОДАТОЦИ (VCDPA) на Вирџинија

Законот за заштита на податоците на потрошувачите од Вирџинија („VCDPA“) ќе влијае на лицата кои работат во Вирџинија или лицата кои обезбедуваат производи и/или услуги за жителите на Комонвелтот на Вирџинија. VCDPA им дава на корисниците право на пристап до нивните податоци и бара организациите да ги отстранат нивните лични податоци. Исто така, ги принудува бизнисите да завршат проценки за безбедноста на податоците при обработката на личните информации, меѓу другите причини, за насочено рекламирање и продажба.

Жителите на Вирџинија ги имаат следните права според VCDPA:

 • право да знаете дали вашите лични податоци се собираат или обработуваат;
 • да се добие пристап до вашите лични информации собрани или обработени од контролорот;
 • да добиете пренослива и употреблива копија од вашите лични податоци што ги чува контролорот;
 • да не се соочуваат со дискриминација затоа што сте ги оствариле нивните права;
 • да се поправат неточните лични податоци;
 • да се избришат личните податоци; и
 • да се откажете од собирање или обработка на вашите лични информации за целите на насочено рекламирање, продажба и профилирање.

За да ги остварите правата опишани погоре, треба да го поднесете вашето барање до нас така што ќе не контактирате преку деталите за контакт дадени во оваа Политика за приватност.

За да одговориме на вашето барање, треба да знаеме кој сте и кое право сакате да го искористите. Ние нема да одговориме на ниту едно барање доколку не можеме да го потврдиме вашиот идентитет користејќи комерцијално разумни напори и затоа потврдиме дека личните информации што ги поседуваме всушност се однесуваат на вас. Во такви случаи, може да побараме да обезбедите дополнителни информации кои се разумно неопходни за да се потврди автентичноста на вас и вашето барање.

Ќе одговориме на вашето барање без непотребно одложување, но во сите случаи и најдоцна во рок од 45 дена од неговото примање. Доколку ни треба повеќе време, ќе ви ги објасниме причините зошто и уште колку време ни треба. Во овој поглед, имајте предвид дека може да ни требаат до 90 дена за да го исполниме вашето барање.

Доколку го одбиеме вашето барање, ќе ви ги објасниме причините за нашето одбивање без непотребно одлагање, но во сите случаи и најдоцна во рок од 45 дена од приемот на барањето. Ваше право е да се жалите на таквата одлука со поднесување барање до нас преку деталите дадени во оваа Политика за приватност. Во рок од 45 дена од приемот на жалбата, писмено ќе ве информираме за сите преземени или непреземени дејствија како одговор на жалбата, вклучително и писмено објаснување за причините за одлуките. Ако жалбата е одбиена, можете да го контактирате јавниот обвинител за да поднесете жалба.

Не наплаќаме такса за да одговориме на вашето барање, до две барања годишно.

ВАШИТЕ ПРАВА СПОРЕД АКТОТ ЗА ПРИВАТНОСТ ВО КОЛОРАДО (CPA)

Овој дел се однесува на сите корисници кои се потрошувачи кои живеат во државата Колорадо, според Законот за приватност на Колорадо („CPA“ ). Може да остварите одредени права во врска со вашите податоци обработени од Digiopinion. Конкретно, имате право да го направите следново: 

 • Исклучете се од обработката на вашите лични податоци за целите на таргетирано рекламирање, продажба на лични информации или профилирање за продолжување на одлуките кои произведуваат правни или слични значајни ефекти во врска со ти.
 • Пристапете до личните информации. Имате право да побарате да потврдиме дали ги обработуваме вашите лични податоци или не. Вие исто така имате право на пристап до таквите лични информации.
 • Поправете ги неточните лични информации. Имате право да побарате да ги исправиме сите неточни лични информации што ги имаме за вас, земајќи ја предвид природата на личните информации и целите на обработката на личните информации.
 • Побарајте бришење на вашите лични податоци. Имате право да побарате да избришеме која било од вашите лични податоци.
 • Добијте копија од вашите лични податоци. Ќе ги обезбедиме вашите лични информации во пренослив и употреблив формат што ви овозможува лесно да пренесувате податоци на друг ентитет – под услов тоа да е технички изводливо. 

За да ги остварите правата опишани погоре, треба да го поднесете вашето барање до нас така што ќе не контактирате преку деталите за контакт дадени во оваа Политика за приватност. 

За да одговориме на вашето барање, треба да знаеме кој сте и кое право сакате да го искористите. Ние нема да одговориме на ниту едно барање доколку не можеме да го потврдиме вашиот идентитет користејќи комерцијално разумни напори и затоа потврдиме дека личните информации што ги поседуваме всушност се однесуваат на вас. Во такви случаи, може да побараме да обезбедите дополнителни информации кои се разумно неопходни за да се потврди автентичноста на вас и вашето барање. 

Ќе одговориме на вашето барање без непотребно одложување, но во сите случаи и најдоцна во рок од 45 дена од неговото примање. Доколку ни треба повеќе време, ќе ви ги објасниме причините зошто и уште колку време ни треба. Во овој поглед, имајте предвид дека може да ни требаат до 90 дена за да го исполниме вашето барање. 

Доколку го одбиеме вашето барање, ќе ви ги објасниме причините за нашето одбивање без непотребно одлагање, но во сите случаи и најдоцна во рок од 45 дена од приемот на барањето. Ваше право е да се жалите на таквата одлука со поднесување барање до нас преку деталите дадени во оваа Политика за приватност. Во рок од 45 дена од приемот на жалбата, писмено ќе ве информираме за сите преземени или непреземени дејствија како одговор на жалбата, вклучително и писмено објаснување за причините за одлуките. Ако жалбата е одбиена, можете да го контактирате јавниот обвинител за да поднесете жалба. 

Не наплаќаме такса за да одговориме на вашето барање, до две барања годишно.

ВАШИТЕ ПРАВА СПОРЕД АКТОТ ЗА ПРИВАТНОСТ НА ПОТРОШУВАЧИТЕ во Јута (UCPA)

Овој дел се однесува на сите корисници кои се потрошувачи кои живеат во државата Јута, според Законот за приватност на потрошувачите („UCPA“ ) од Јута. Може да остварите одредени права во врска со вашите податоци обработени од Digiopinion. Конкретно, имате право да го направите следново: 

 • Пристапете до личните информации. Имате право да побарате да потврдиме дали ги обработуваме вашите лични податоци или не. Вие исто така имате право на пристап до таквите лични информации.
 • Побарајте бришење на вашите лични податоци. Имате право да побарате да избришеме која било од вашите лични податоци.
 • Добијте копија од вашите лични податоци. Ќе ги обезбедиме вашите лични информации во пренослив и употреблив формат што ви овозможува лесно да пренесувате податоци на друг ентитет – под услов тоа да е технички изводливо.
 • Откажете се од обработката на вашите лични податоци за целите на таргетирано рекламирање или продажба на лични информации.

 За да ги остварите правата опишани погоре, треба да го поднесете вашето барање до нас така што ќе не контактирате преку деталите за контакт дадени во оваа Политика за приватност. 

За да одговориме на вашето барање, треба да знаеме кој сте и кое право сакате да го искористите. Ние нема да одговориме на ниту едно барање доколку не можеме да го потврдиме вашиот идентитет користејќи комерцијално разумни напори и затоа потврдиме дека личните информации што ги поседуваме всушност се однесуваат на вас. Во такви случаи, може да побараме да обезбедите дополнителни информации кои се разумно неопходни за да се потврди автентичноста на вас и вашето барање. 

Ќе одговориме на вашето барање без непотребно одложување, но во сите случаи и најдоцна во рок од 45 дена од неговото примање. Доколку ни треба повеќе време, ќе ви ги објасниме причините зошто и уште колку време ни треба. Во овој поглед, имајте предвид дека може да ни требаат до 90 дена за да го исполниме вашето барање. 

Доколку го одбиеме вашето барање, ќе ви ги објасниме причините за нашето одбивање без непотребно одлагање, но во сите случаи и најдоцна во рок од 45 дена од приемот на барањето. Ваше право е да се жалите на таквата одлука со поднесување барање до нас преку деталите дадени во оваа Политика за приватност. Во рок од 45 дена од приемот на жалбата, писмено ќе ве информираме за сите преземени или непреземени дејствија како одговор на жалбата, вклучително и писмено објаснување за причините за одлуките. Ако жалбата е одбиена, можете да го контактирате јавниот обвинител за да поднесете жалба. 

Не наплаќаме такса за да одговориме на вашето барање, до две барања годишно.

ВАШИТЕ ПРАВА СПОРЕД АКТ ЗА ПРИВАТНОСТ ОД АВСТРАЛИЈА ОД 1988 год

Digiopinion ги усвои австралиските принципи за приватност како што се вградени во Законот за приватност од 1988 година („Австралиски Закон за приватност“). Како таков, Австралискиот Закон за приватност ќе го регулира начинот на кој ги собираме, користиме, откриваме, складираме, обезбедуваме и располагаме со вашите лични податоци.

Ако мислите дека вашите права за приватност се прекршени според Австралискиот Закон за приватност, може да поднесете жалба до Канцеларијата на австралискиот комесар за информации („OAIC“). OAIC може да се контактира или на www.oaic.gov.au или со повик на 1300 363 992.

ТРАНСФЕР НА ЛИЧНИ ИНФОРМАЦИИ НАДВОР ОД АВСТРАЛИЈА

Вие изрично се согласувате Digiopinion да ги открива личните податоци на примателите/трети лица лоцирани надвор од Австралија за следните цели:

⦁ на корпорации, партнерства и ентитети со заедничко вложување на поврзаните тела на Digiopinion; и
⦁ на нашите даватели на услуги за хостирање податоци и информатичка технологија (ИТ) базирана на облак.

Digiopinion ќе настојува да преземе разумни чекори за да се осигура дека третите даватели на услуги/ентитети со седиште надвор од Австралија, не ги прекршуваат обврските за приватност во врска со вашите лични податоци. Како таков, Digiopinion ќе преземе соодветни чекори за да се осигури дека: (i) Digiopinion ќе се усогласи со нашите обврски како што е предвидено со австралискиот Закон за приватност или кое било друго важечко законодавство за заштита на податоците, во однос на преносот на вашите лични податоци додека таквите лични податоци остануваат во сопственост на Дигиопинион или под наша контрола; и (ii) примачот/третата страна на личните податоци надвор од Австралија е обврзана со законски применливи обврски да обезбеди стандард на заштита што е барем споредлив со оној предвиден според Австралискиот Закон за приватност или кое било друго применливо законодавство за заштита на податоците.

ВАШИТЕ ПРАВА СПОРЕД БРАЗИЛСКИОТ ЗАКОН ЗА ЗАШТИТА ЗА ОПШТИ ПОДАТОЦИ 2020 г.

Општиот закон за заштита на податоци („LGPD“ – на португалски) во Бразил ја регулира употребата и обработката на сите лични информации што им припаѓаат на жителите на Бразил. Според член 18 од ЗОПД имате право на:

⦁ потврди за обработката на вашите лични податоци;
⦁ пристап до вашите лични податоци на барање;
⦁ побарајте корекција на вашите лични податоци кои се неточни, нецелосни или застарени;
⦁ побарајте анонимизација, бришење или блокирање или вашите лични податоци доколку се непотребни, прекумерни или се обработени со кршење на закон;
⦁ побарајте бришење на вашите лични податоци;
⦁ побарајте пренос на вашите лични податоци на друга организација;
⦁ бидете информирани за третите страни со кои се споделуваат вашите лични податоци;
⦁ одбиете согласност и бидете информирани за последиците; и
⦁ отповикајте или повлечете ја согласноста за обработка на вашите лични податоци.

Како таков, Дигиопинион:

⦁ Digiopinion нема да собира, користи или складира никакви информации и податоци за вас без претходно да го добие вашето експресно овластување во согласност со LGPD.
⦁ Секое користење од страна на Digiopinion на вашите лични податоци ќе биде во согласност со LGPD.
⦁ Digiopinion ќе го добие вашето експресно овластување за собирање, користење или споделување на вашите лични податоци со трети страни во ваше име.
⦁ Digiopinion ќе ја добие вашата согласност кога користи колачиња, за да ја искористи опцијата да се откажете или да ги отстраните колачињата до степен што го бара LGPD.

ТРАНСФЕР НА ЛИЧНИ ИНФОРМАЦИИ МЕЃУНАРОДНО

Вие изрично се согласувате дека Digiopinion може да ги пренесе вашите лични податоци на сервери лоцирани надвор од вашата земја. Како таков, Digiopinion ќе преземе соодветни чекори за да се осигури дека: (i) ќе се усогласиме со нашите обврски како што е предвидено со GDPR, CCPA или кое било друго важечко законодавство за заштита на податоците, во однос на преносот на вашите лични податоци додека таквите лични информации остануваат во сопственост на Дигиопинион или под наша контрола; и (ii) примачот/третата страна на личните информации е обврзана со законски применливи обврски да обезбеди стандард на заштита што е барем споредлив со оној што е предвиден според GDPR, CCPA или кое било друго применливо законодавство за заштита на податоците.

КАКО СЕ ОБЕЗБЕДУВАНИ ЛИЧНИТЕ ИНФОРМАЦИИ

Digiopinion ќе ги преземе сите разумни чекори за да ги заштити вашите лични податоци. Воведовме соодветни административни, технички и физички безбедносни мерки кои вклучуваат:

Физичка безбедност – Информациските системи и техничката инфраструктура на Digiopinion се хостирани во центри за податоци акредитирани од светска класа, SOC 2. Физичките безбедносни контроли во овие центри за податоци вклучуваат 24×7 мониторинг, камери, дневници на посетители, ограничувања за влез и сè што би очекувале во објект за обработка на податоци со висока безбедност.

Контрола на пристап – Пристапот до технолошките ресурси на Digiopinion е дозволен само преку безбедно поврзување (на пр. VPN, SSH, HTTPS). Нашата производна политика за лозинка бара сложеност, истекување и заклучување и не дозволува повторна употреба. Digiopinion дава пристап по потреба да се знае врз основа на правила за најмалку привилегии, ги прегледува дозволите квартално и го укинува пристапот веднаш по престанокот на работникот.

Развој – Нашиот тим за развој користи безбедни техники за кодирање и најдобри практики, фокусирани околу Топ десет OWASP. Програмерите се формално обучени за безбедни практики за развој на веб-апликации при вработување и годишно. Околините за развој, тестирање и производство се одвоени. Сите промени се проверуваат и евидентирани заради перформанси, ревизија и форензички цели пред да се применат во производствената средина.

Шифрирање – Digiopinion ги шифрира сите податоци во мирување во нашите центри за податоци користејќи шифрирање базирано на AES 256.

Евиденција и следење – Информации за евиденција на системи за апликации и инфраструктура во складиште за дневници со централно управување за отстранување проблеми, безбедносни прегледи и анализа од овластени Дигиопинион персонал. Дневниците се зачувани во согласност со регулаторните барања. Ќе им обезбедиме на клиентите разумна помош и пристап до дневници во случај на безбедносен инцидент што ќе влијае на нивната сметка.

Вие потврдувате дека не може да се гарантира пренос на податоци преку Интернет или безжична мрежа. Затоа, додека Digiopinion се стреми да ги заштити вашите лични информации, вие признавате дека (i) постојат ограничувања на безбедноста и приватноста на Интернет кои се надвор од наша контрола; (ii) безбедноста, интегритетот и приватноста на сите информации и податоци разменети помеѓу вас и друг регистриран корисник на веб-локацијата и/или на Услугите не може да се гарантираат; и (iii) сите такви информации и податоци може да бидат прегледани или манипулирани при транзит од трето лице, и покрај најдобрите напори на Digiopinion.

ЗАДРЖУВАЊЕ НА ПОДАТОЦИ

Digiopinion ќе ги складира/чува вашите лични податоци само не подолго отколку што е потребно за исполнување на целите за кои ги собравме вашите лични информации, вклучително и за целите на задоволување на какви било правни, регулаторни, даночни, сметководствени или барања за известување; и под услов вашата корисничка сметка да остане активна (т.е. во случај на неактивност вашата корисничка сметка ќе биде избришана во согласност со Дел 4.7 од Условите за користење на Digiopinion).

Можеме да ги задржиме вашите лични податоци подолг период во случај на поплака или ако разумно веруваме дека постои можност за судски спор во однос на нашиот однос со вас. Кога вашите лични податоци повеќе не се потребни за целта за која се собрани таквите лични информации, ние ќе преземеме разумни чекори за уништување, бришење или трајно деидентификување на вашите лични податоци.

АНАЛИТИЧКИ ПОДАТОЦИ ОД ТРЕТИ ЛИЦА

Digiopinion може да собира или прима информации кои трети лица даватели на услуги може да ги дадат за вас при користење на веб-локацијата. Digiopinion, исто така, може да добие информации од такви даватели на услуги од трети страни и да ги комбинира со информациите што Digiopinion ги собира преку вашата употреба на веб-страницата. Следниве информации се собираат и/или се добиваат од трети страни:

Google Analytics – Ја користиме оваа аналитичка алатка за да ни помогне да анализираме (а) како корисниците ја користат веб-локацијата, забележувајќи кога ја користите веб-страницата и (б) податоци за користење. Собраните информации ќе бидат откриени или собрани директно од применливата аналитичка алатка што ја користи Digiopinion. Таквите информации се собираат како средство за обезбедување, подобрување и развој на веб-страницата, за да се создаде побезбедна и доверлива средина кога ја користите веб-локацијата. Податоците собрани од Google Analytics се збирни и анонимни и затоа не вклучуваат информации што може да се идентификуваат

GOOGLE ADSENSE И КОЛАЧЕТО ЗА ДВОЈКЛИК

Веб-страницата на Digiopinion прикажува реклами од Google Adsense. Со цел да се осигура дека корисниците гледаат реклами што се релевантни за нивната намера за пребарување и активност на Интернет, Google поставува колачиња во сопственост на Doubleclick. На овој начин, Google може да ги идентификува корисниците и да прикажува реклами што се специфични за корисниците за да го подобри дигиталното рекламирање. Корисниците може да ги отстранат колачињата DoubleClick со менување на поставките на нивниот прелистувач. Ако сакате да дознаете повеќе за дигиталното рекламирање и за тоа како можете да ги спречите вашите лични податоци да се обработуваат на овој начин, посетете ја www.aboutads.info/choices

ПРАВА НА ОТКЛУЧУВАЊЕ

Можете да го запрете целото собирање на лични информации од страна на Digiopinion со тоа што нема да пристапите на веб-локацијата или со барање да се откажете преку е-пошта на support@digiopinion.com.

ИЗМЕНИ И ИЗМЕНИ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ПРИВАТНОСТ

Digiopinion го задржува правото да ја ажурира и менува оваа Политика за приватност од време на време, по сопствена дискреција на Digiopinion. Променетата Политика за приватност ќе има ажуриран „ревидиран“ датум што ќе биде видлив на врвот на оваа страница. Ажурираната верзија ќе биде ефективна веднаш штом ќе биде објавена на веб-страницата на Digiopinion.

Вие ќе бидете единствено одговорни за периодично да ја проверувате оваа Политика за приватност, за да бидете во тек со какви било промени во Политиката за приватност. Ако има какви било услови и услови со кои не се согласувате, веднаш прекинете со користење на веб-страницата и услугите. 

Со продолжување со користење на веб-локацијата и услугите, по објавувањето на какви било промени во оваа Политика за приватност, се согласувате дека ќе подлежите на новоизменетите услови и услови предвидени во Политиката за приватност на Digiopinion.

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

Ако имате какви било прашања во врска со оваа Политика за приватност или во врска со користењето и собирањето на лични информации, контактирајте со нас преку е-пошта на support@digiopinion.com. Ќе ви одговориме што е можно побрзо!

За услугата

Digiopinion е глобална платена платформа за анкети. Корисниците се наградени со пари за секоја пополнета анкета. Веб-страницата е во сопственост и управувана од Opinodo ApS. Контактирајте со тимот за поддршка овде.

Opinodo ApS | Svanevej 22, 2nd floor | 2400 Copenhagen NV | Denmark